For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

به سایت دکتر حسین ایزدان خوش آمدید.

هنوز هیچ محتوایی برای نمایش در صفحه اصلی ایجاد نشده است.

نشانی دفتر : دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان تلفن : 3915027311 98+ فکس : 3912444 311 98+ وب سایت : دکتر حسین ایزدان زمینه های تحقیقاتی :
  • فیزیک رنگ
  • اندازه دیجیتالی رنگ
  • روانشناسی رنگ
  • رنگرزی الیاف طبیعی و الیاف مصنوعی

تحت نظارت وف ایرانی